Knowledge

ถอดบทเรียนหลังออกไปลุยเสมอ

มักมีคำถามอยู่เสมอว่าจะถอดบทเรียนไปทำไม บ้างมองว่าทวนความหลังกันอยู่นั่นละไม่ไปข้างหน้าเสียที บ้างก็ว่าทำพอเป็นพิธีไม่ได้เอาไปใช้หรอก หรือบางคนอาจเคยผ่านวงถอดบทเรียนที่เอาแต่กล่าวโทษกันถึงขั้นเสียน้ำตาหรือแลกหมัดกันมาแล้ว บ่อยครั้งกระบวนการถอดบทเรียนจึงกลายเป็นฝันร้ายของใครหลายคน

admin

มีนาคม 4, 2023

กระบวนการแสวงหาฉันทามติเร่งด่วน

ในปฏิบัติการแต่ละครั้งเราควรประชุมและตกลงกันว่าจะเตรียมการทำอะไรและมีขีดจำกัดแค่ไหน (เช่นไม่พร้อมจะถูกจับ ไม่พร้อมติดคุก) เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าวเราจะได้มีแนวคิดว่ากลุ่มต้องการหรือไม่ต้องการทำอะไร

admin

มีนาคม 4, 2023

ทางเลือกการตัดสินใจแบบหาฉันทามติ

ตัวชี้วัดหนึ่งว่ากลุ่มเราเข้มแข็งแค่ไหน คือกระบวนการประชาธิปไตยในกลุ่ม ไม่รวมศูนย์อำนาจที่ใครคนใดคนหนึ่ง ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในทุกระดับตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจ

admin

มีนาคม 4, 2023

อยากตั้งกลุ่มเคลื่อนไหวทำไงดี?

โลกยุคนี้ใครอยากเปลี่ยนแปลงไม่ว่าประเด็นอะไรก็เร่ิมต้นง่ายๆ ด้วยตนเอง มีช่องทางมากมายที่คนธรรมดาคนหนึ่งจะทำได้ แต่จะมีพลังมากขึ้นถ้ารวมกลุ่มกันขึ้นมาเทคแอ๊กชั่นในเรื่องนั้นๆ

admin

มีนาคม 3, 2023

9 ค่าพลัง: เครื่องมือประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มจัดตั้ง

เครื่องมือ 9 ค่าพลังนี้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นที่จะช่วยชี้วัดระดับความเข้มแข็งของกลุ่มจัดตั้งเพื่อที่จะประเมินได้ว่ากลุ่มเรายังอ่อนด้านใดหรือน่าจะพัฒนาด้านใดเพิ่มขึ้น เห็นเป็นขั้นบันไดที่จะไปสู่เป้าหมายกลุ่มว่าแต่ละขั้นต้องทำอะไรบ้าง

admin

สิงหาคม 7, 2022

4P กลยุทธ์การตลาดเพื่อการรณรงค์

4P หรือ “ส่วนผสมทางการตลาด” เป็นทฤษฎีพื้นฐานทางการตลาดที่ได้รับความนิยมที่สุด เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรมรณรงค์เคลื่อนไหวประเด็นทางสังคมได้

admin

เมษายน 25, 2022

แนวทางรับมือการถูกคุกคามในที่ชุมนุม

งานชิ้นนี้มุ่งหวังให้นักกิจกรรมหรือประชาชนที่ไปร่วมชุมนุมรู้ทักษะเบื้องต้นในการรับมือการถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐในรูปแบบต่างๆ โดยยกตัวอย่างกรณีนักกิจกรรมในภาคอีสานถูกเจ้าหน้าที่รัฐคุกคามจากเหตุการณ์ต่างๆ

admin

พฤศจิกายน 28, 2021

คู่มือรับมือแก๊สน้ำตาเบื้องต้น

แก๊สน้ำตาเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ตำรวจควบคุมฝูงชนนำมาใช้สลายการชุมนุม เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ไม่ทำให้เสียชีวิตโดยทันทีจึงทำให้คนมองว่าไม่รุนแรง แต่หากได้รับแก๊สน้ำตาเป็นเวลานานหรือไม่รู้วิธีการรับมือที่ถูกต้องก็อาจนำไปสู่อันตรายอย่างมาก ดังนั้นการรู้จักวิธีการรับมือกับแก๊สน้ำตาจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการลดความเสียหายต่างๆ รวมทั้งรักษามวลชนไว้เพื่อให้การชุมนุมดำเนินต่อไปได้

admin

พฤศจิกายน 27, 2021

เทคนิคการออกแบบงานเคลื่อนไหวในสถานการณ์โควิด กรณีศึกษากิจกรรม “ยืนหยุดขัง” และ CAR MOB เชียงใหม่

ยืนหยุดขังและ CAR MOB นับเป็นตัวอย่างหนึ่งของการชุมนุมเคลื่อนไหวภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ที่รัฐไม่สามารถเอาผิดกับผู้จัดชุมนุมและมวลชนผู้เข้าร่วมได้

admin

พฤศจิกายน 25, 2021

“กรองข่าวแกง” กับบทบาทมอนิเตอร์ข่าวในที่ชุมนุม

กรองข่าวแกงถูกตั้งขึ้นมาเนื่องจากเราเคารพผู้มาร่วมชุมนุมทุกคน จึงพยายามหาช่องทางและวิธีการสื่อสารให้ผู้ชุมนุมได้รับข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบด้าน โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก

admin

พฤศจิกายน 19, 2021

คู่มือถ่ายภาพบันทึกเหตุการณ์ในม็อบ

ข้อเท็จจริงของภาพถ่ายเป็นข้อเท็จจริงจากมุมมองที่ถ่ายทอดผ่านอุดมการณ์ด้วยการถ่ายภาพ นับเป็นเครื่องมือหนึ่งในการมีส่วนร่วมเรียกร้องประชาธิปไตยผ่านมุมมองของภาพถ่ายเหตุการณ์ช็อตต่างๆ ที่ไม่ใช่การตัดต่อหรือบิดสาร

admin

ตุลาคม 4, 2021

คู่มือถ่ายภาพการสลายการชุมนุม

เราทุกคนคือสื่อ ประชาชนทั่วไปย่อมมีสิทธิในการบันทึกประวัติศาสตร์ผ่านภาพถ่ายรวมไปถึงบันทึกภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสลายการชุมนุมเช่นเดียวกับสื่อทางการที่ได้รับปลอกแขนจากหน่วยงานของรัฐ เพราะในยุคที่ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือคำว่า “สื่อ” กินความกว้างกว่าสื่อโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์อย่างที่องค์กรสื่อและรัฐนิยาม

admin

ตุลาคม 1, 2021

คู่มือรับมือการถูกคุกคามที่บ้าน

หลังรัฐประหาร 2557 เจ้าหน้าที่รัฐปรับรูปแบบการกดดันนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวโดยติดตามไปถึงบ้าน ทั้งบ้านเกิดภูมิลำเนาทั้งที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อกดดันครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องและบีบให้นักกิจกรรมหยุดเคลื่อนไหว งานชิ้นนี้จะช่วยให้นักกิจกรรมรู้วิธีรับมือเมื่อเผชิญเหตุเหล่านี้

admin

กันยายน 29, 2021

คู่มือการไลฟ์ในม็อบ

การไลฟ์สดเป็นเครื่องมือหนึ่งในการรณรงค์และสื่อสารให้คนมีทัศนคติมองในมุมผู้ชุมนุมมากขึ้นเปลี่ยนพฤติกรรมมาสนับสนุนม็อบ และเป็นเครื่องมือให้ประชาชนหรือผู้ที่ด้อยอำนาจสามารถใช้สื่อสาธารณะเพื่อบาลานซ์สื่อหลักของรัฐได้มากขึ้น

admin

กันยายน 25, 2021

วิธีการที่ตำรวจใช้จัดการผู้ชุมนุมประท้วง

หลายต่อหลายครั้งที่ประชาชนผู้ชุมนุมประท้วงอย่างสันติต้องเผชิญกับการใช้ความรุนแรงอย่างไม่ได้สัดส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐ ตั้งแต่กระบอง คอมแบต รถฉีดน้ำแรงดันสูง แก๊สน้ำตา กระสุนยาง อาวุธที่ คฝ. กระหน่ำใช้กับผู้ชุมนุมประท้วงในช่วงปีที่ผ่านมาที่ละเมิดหลักสากลในทุกกรณีและยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นกับม็อบทะลุแก๊สดังปรากฏในคลิปหรือ LIVE ของสื่อหลายสำนัก

admin

กันยายน 24, 2021

SMART: วิธีคิดเป้าหมาย

การคิดเป้าหมายของปฏิบัติการแต่ละครั้งเป็นเรื่องสำคัญก่อนจะออกแบบปฏิบัติการ
SMART เป็นเครื่องมือช่วยตั้งเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายส่วนตัว เป้าหมายองค์กร และเป้าหมายเครือข่าย ทำให้ตั้งเป้าหมายได้ชัดขึ้น เพราะการตั้งเป้าหมายไม่คมชัดจะส่งผลต่อการออกแบบงานรณรงค์เคลื่อนไหวที่เบลอไปด้วย

admin

กันยายน 24, 2021

จากปฏิบัติการสู่การสื่อสาร

เราอยากจะบอกอะไรโดยมีเป้าหมายและเข้าใจเงื่อนไข ยกตัวอย่างเช่น วันนี้เราจำอะไรได้แล้วรู้สึกดี ทำไมถึงจำได้ หรือสิ่งที่เราประทับใจและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวปฏิบัติการของเรา?

admin

กันยายน 23, 2021

Culture Jamming ปฏิบัติการป่วนทางวัฒนธรรม

ปฏิบัติการอย่างฉับพลันหาตัวจับยากที่ต้องการ “เล่น” กับป้ายหรือตราสินค้าที่เห็นดาษดื่นทั่วไปจนชินตานี้เราเรียกว่า “Culture jamming” หรือการป่วนทางวัฒนธรรม

admin

กรกฎาคม 15, 2021

มอง “ยืนหยุดขัง” ผ่านดวงดาวกลยุทธ์

“ยืนหยุดขัง” เป็นปฏิบัติการยืนประท้วงที่แสดงให้เห็นความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นของประชาชนที่สามารถออกมายืนนานถึง 112 นาที หรือ 1.12 ชม. ได้ต่อเนื่องทุกวันจนกว่าจะบรรลุข้อเรียกร้อง “ปล่อยเพื่อนเรา”

admin

กรกฎาคม 15, 2021

เราทุกคนเป็นแกนนำ

ในการชุมนุมหลายปีที่ผ่านมา เราอาจเคยได้ยินประโยคที่ว่า “ไม่มีใครเป็นแกนนำ” “เรามากันเอง ไม่มีแกนนำ” หรือ “ทุกคนเป็นแกนนำ” “เรานำกันเอง” ฟังเผินๆ เรามักเข้าใจว่ามันก็เหมือนกัน แต่ที่จริงสองประโยคนี้แตกต่างกันอย่างมาก

admin

พฤษภาคม 5, 2021

การดูแลกันและกันหลังปฏิบัติการ

ทุกคนที่เข้าร่วมปฏิบัติการต้องเผชิญกับอำนาจกดขี่ข่มเหงของรัฐ การดูแลจิตใจที่บอบช้ำขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเราเองในระหว่างปฏิบัติการ การได้รับกำลังใจสนับสนุนจากคนอื่น รวมทั้งความหนักเบาของประสบการณ์ที่พบเผชิญ …

admin

พฤษภาคม 4, 2021

เคล็ดลับแฟชั่นนักปฏิบัติการ

ใส่เสื้อผ้าบางๆ หลายๆ ชั้น กางเกงขายาวและเสื้อผ้ากันน้ำ ควรใส่เสื้อผ้ามากชิ้นกว่าความจำเป็น พอร้อนค่อยถอดออก ผลัดเสื้อผ้าชั้นนอกออกเมื่อโดนแก๊สน้ำตา เสื้อแขนยาวปกปิดผิวหนังป้องกันแก๊สน้ำตาและสเปรย์พริกไทย

admin

พฤษภาคม 3, 2021

ใบวางแผนปฏิบัติการ

การทำใบวางแผนปฏิบัติการสำคัญอย่างมากที่ต้องทำไปตามลำดับ เริ่มจากส่วนแรกสุด อย่าเริ่มต้นที่ยุทธวิธี (เช่น เดินขบวน ปิดกั้น ชูป้าย ฯลฯ) เราเคยลองแล้วและไม่ได้ผลดีเท่าไร

admin

พฤษภาคม 3, 2021

คู่มือ “ปฏิบัติการท้าทายซึ่งหน้า”

“ปฏิบัติการท้าทายซึ่งหน้า” หรือ Direct Action หมายถึง การแก้ปัญหาด้วยตัวเองโดยไม่พึ่งพาอาศัยคนกลาง ไม่พึ่งการอ้อนวอนรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจ ไม่พึ่งพิงสถาบันภายนอกใดๆ ปฏิบัติการใดๆ ที่ก้าวอ้อมกฎเกณฑ์…

admin

พฤษภาคม 2, 2021

การจัดการความเสี่ยง

ปฏิบัติการแต่ละครั้งต้องใช้พลังงานมหาศาล ดังนั้นเราต้องมั่นใจว่าการไปเข้าร่วมของเราต้องได้ผล เราเข้าร่วมเพื่อหนุนเสริมปฏิบัติการ เราแต่ละคนทำสิ่งต่างๆ ได้อีกมาก และยุทธวิธีทั้งหลายย่อมเสี่ยงมากน้อยต่างกันไป เราจึงตระหนักและเต็มใจรับความเสี่ยงขณะเข้าร่วม

admin

พฤษภาคม 2, 2021

สายรุ้งพันธมิตร

สายรุ้งพันธมิตรเป็นเครื่องมือที่ใช้อ่านกลุ่มเป้าหมาย ประเมินสมรภูมิ รวมทั้งใช้นิยามตัวเอง เพราะการนิยามตัวเองว่าเราคือใครส่งผลอย่างสำคัญต่อการเคลื่อนไหวสายรุ้งพันธมิตรจำแนกคนที่เกี่ยวข้องออกเป็น 7 กลุ่ม แต่ละกลุ่มเราจะทำงานโดยใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน

admin

พฤษภาคม 2, 2021

วัฒนธรรมรักษาความปลอดภัย (Security Culture)

เนื่องจากปฏิบัติการแต่ละครั้งเป็นการเคลื่อนไหวต่อต้านผู้มีอำนาจจึงไม่แปลกที่จะถูกเพ่งเล็งสะกดติดตามจากเจ้าหน้าที่รัฐเป็นพิเศษ เราจึงมักปฏิบัติการท่ามกลางบรรยากาศของความลับ ระแวงสงสัย คอยสังเกตคนโน้นคนนี้ว่าเป็นสันติบาลหรือไม่ เป็นสายข่าวใคร มาจากสายไหนกลุ่มไหน

admin

พฤษภาคม 2, 2021

ดวงดาวกลยุทธ์ เครื่องมือช่วยคิดปฏิบัติการ

เครื่องมือนำทางเราสู่ชุดคำถามเชิงวิเคราะห์ที่จะช่วยวางแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละแฉกดาวประกอบด้วยชุดคำถามเพื่อปรับแผนปฏิบัติการของเรา

admin

เมษายน 20, 2021

การวางแผนปฏิบัติการ

การจัดตั้งปฏิบัติการไม่ยากเหมือนสร้างจรวด แต่ก็ไม่ง่ายเหมือนอบขนม มีหลายองค์ประกอบที่รวมกันแล้วทำให้ปฏิบัติการของเราประสบผลสำเร็จ ถ้าเราใช้เวลาตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อสร้างความชัดเจนว่ากำลังพยายามทำอะไรและทำไปทำไม มันอาจก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างการสร้างอำนาจของขบวนการที่แท้จริงกับความรู้สึกล้มเหลวไม่เป็นท่าได้

admin

เมษายน 12, 2021

กฎทองของนักปฏิบัติการ

นักศีลธรรมที่หมกมุ่นเรื่องเป้าหมายกับวิธีการ ลงท้ายแล้วก็มีแต่เป้าหมาย แต่ไม่เคยมีวิธีการ นักศีลธรรมที่เอาแต่วิจารณ์วิธีการที่ผู้ถูกกดขี่ใช้ต่อสู้กับผู้กดขี่ นักศีลธรรมผู้นั้นคือพันธมิตรของผู้กดขี่

admin

เมษายน 8, 2021

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • ยอมให้เก็บข้อมูลสถิติ

    เราเก็บข้อมูลสถิติซึ่งประกอบด้วย IP Address และอื่นๆ ตามที่ Google analytic เรียกดู

บันทึกการตั้งค่า